Het adres voor bewindvoering, mentorschap, curatele
Cor Hilbrinkstraat 36, 7622 EW Borne
maandag - vrijdag: 10.00 - 15.00 uur

Wat doen wij?

Deze website geeft informatie over wettelijke vertegenwoordiging en de manier waarop Uw Supporter daarbij kan helpen. Vanaf 18 jaar zijn inwoners van Nederland meerderjarig en wordt verondersteld dat zij in staat zijn om zelf hun eigen zaken te regelen en hun eigen belangen te behartigen.

 Dat geldt echter niet (meer) voor iedereen. Voor veel mensen zijn een aantal zaken te ingewikkeld geworden. Het is dan vaak een opluchting als deze zorg uit handen wordt genomen door iemand die men kan vertrouwen. Ook kan er sprake zijn van een medische of psychische zaak die maakt dat iemand niet meer in staat is om zijn eigen belangen in voldoende mate te behartigen.

 

Vaak worden de financiën dan overgenomen door een familielid of vrijwilligersorganisatie. Meestal gaat dit prima, maar soms kan dit tot problemen leiden. De maatschappij is er wat dat betreft niet gemakkelijker op geworden. Uw Supporter kan in dat geval deze taak overnemen. Waarborg is dat Uw Supporter wordt aangesteld door de kantonrechter die tevens jaarlijks toezicht houdt. Een geruststellende gedachte.


Wij bieden niet alleen financiële ondersteuning, maar begeleiden tevens mensen op het gebied van zorg. 
Bij Uw Supporter staat de cliënt altijd centraal. Voor zover mogelijk betrekken wij de cliënten zoveel mogelijk in de te nemen beslissingen en worden zij geïnformeerd over financiële en andere zaken. Spreekt u dit aan en kunt u, een vriend, familielid of cliënt ondersteuning gebruiken, bel dan gerust of maak gebruik van het contactformulier. 

 
Voor de dienstverlening worden de tarieven gehanteerd zoals die gelden voor professionele bewindvoerders, curatoren en mentoren. In een aantal situaties worden deze kosten geheel of gedeeltelijk vergoed via de Wet Bijzondere Bijstand. Dit is afhankelijk van de gemeente waar u woonachtig bent. 

Waarom kiezen voor Uw Supporter?

Uw Supporter is in 2009 opgericht door Wies van de Straat. Zij heeft er bewust voor gekozen om vooral niet te groot te worden. Reden hiervoor is dat Uw Supporter haar cliënten zo goed mogelijk van dienst wil zijn en persoonlijk contact wil onderhouden. De tenaamstelling zegt het al. Uw Supporter staat voor een persoonlijke belangenbehartiging vanuit een positieve betrokkenheid. Vanuit haar achtergrond als verpleegkundig specialist heeft Uw Supporter een goede kijk op zorgvragen. Dit maakt dat zij een deskundig aanspreekpunt is voor zowel de cliënt als evt. verpleging en verzorging.
 
Uw Supporter is daarmee uitermate geschikt voor mensen die zijn opgenomen in
verpleeghuizen of verzorgingshuizen, of instellingen waar een combinatie geboden moet worden van bewindvoering en/of mentorschap of waarbij  sprake moet zijn van curatele.
 
Uw Supporter beschikt over ruime ervaring wat betreft het beheren van andermans financiën.
 
Jaarlijks worden de werkzaamheden getoetst door zowel een accountant en de Rechtbank.