Het adres voor bewindvoering, mentorschap, curatele
Cor Hilbrinkstraat 36, 7622 EW Borne
maandag - vrijdag: 10.00 - 15.00 uur

Bewindvoering, wat houdt dat in?

Bij bewindvoering worden zowel geld als goederen beheerd door een door de Rechtbank aangestelde bewindvoerder.  De bewindvoerder neemt dus alle financiële zaken van de cliënt over en informeert de benodigde instanties. De bewindvoerder zorgt ook voor eventuele afhandeling van schulden, zodat de cliënt daarover geen zorgen meer heeft. 

Uiteraard kan de cliënt altijd zijn eigen bankzaken inzien. De bewindvoerder probeert zoveel mogelijk samen een goede oplossing te vinden mochten er problemen zijn.

Jaarlijks worden de werkzaamheden van een bewindvoerder getoetst door een accountant en ter beoordeling aan de rechtbank voorgelegd.

Gelukkig worden er tegenwoordig strenge eisen gesteld aan bewindvoerders. Een geruststellend idee toch?